ZWROT TOWARU


Chcesz zwrócić towar? Masz na to 14 dni. Poniżej instrukcja jak to zrobić!
Szczegółowe zasady regulujące prawo zwrotu znajdziesz w regulaminie dostępnym TUTAJ
 
 1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania Produktu.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Można skorzystać ze wzoru oświadczenia dostępnego poniżej
 3. Zwracany Produkt należy odesłać w terminie 14 dni od dnia skorzystania z prawa odstąpienia od umowy na adres:

  ITALIAN FASHION BY GUAZZONE Sp. z o. o.
  ul. Ossowska 41a
  05-220 Zielonka

 4. Do zwracanych Produktów prosimy dołączyć dowód zakupu (np. paragon albo fakturę VAT), dane Zamawiającego oraz numer zamówienia. Należy również dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy jeżeli nie było wcześniej złożone.
 5. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek zmniejszenie z wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.    
 6. Z uwagi na charakter zamawianego Produktu zwrot dopuszczalny jest tylko w przypadku Produktu nieużywanego tj. nie noszącego widocznych śladów używania.
 7. Produkt uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Zamawiającego nie podlega zwrotowi.
 8. Koszt przesyłki zwracanego Produktu pokrywa Zamawiający. Przesyłki przesyłane za pobraniem oraz na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Italian Fashion by Guazzone gwarantuje zwrot otrzymanych płatności, w tym kosztów dostawy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. Italian Fashion by Guazzone zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Zwrot kosztów dostawy:
      - nie dotyczy dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Italian Fashion by Guazzone,
      - nie jest uwzględniany w przypadku zwrotu części Produktów (odstąpieniu od umowy sprzedaży co do części Produktów).
 12. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności nie powodujący dodatkowych opłat.
 13. Nie jest możliwe dokonywanie zwrotów Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym w stacjonarnych sklepach Italian Fashion by Guazzone oraz u innych sprzedawców Produktów Italian Fasshion by Guazzone.
 14. W przypadku odrzucenia przyjęcia zwrotu, np. z powodu niekompletności zwracanego towaru lub pobrudzenia osoba zwracająca Produkt zostanie poinformowana telefonicznie o odrzuceniu, a Produkt zostanie odesłany na jej koszt.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

„ITALIAN FASHION BY GUAZZONE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Ossowska 41A, 05-220 Zielonka
italianfashion.pl
sklep@italianfashion.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Możesz także skorzystać, ze wzoru, w postaci dokumentu PDF, dostępnego TUTAJ

Do góry