Reklamacje


Zauważyłeś wadę towaru? Daj nam znać!

Szczegółowe zasady regulujące zasady reklamacji znajdziesz w regulaminie dostępnym TUTAJ


Pamiętaj!!! Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku
niewłaściwego użytkowania produktu w tym niezgodnego z instrukcjami podanymi na metce.


 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie poprzez wykorzystanie z formularza reklamacyjnego dostępnego TUTAJ lub w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego z poziomu Konta w Sklepie Internetowym.
 2. Do reklamacji prosimy dołączać dowód zakupu
 3. Reklamację składa się na adres:

  ITALIAN FASHION BY GUAZZONE Sp. z o. o.
  Dział Reklamacji
  ul. Ossowska 41 a
  05-220 Zielonka

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Dział Reklamacji w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami (zgłoszenie elektroniczne lub wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny).
 5. O pozytywnym albo negatywnym rozpatrzeniu reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany drogą mailową.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe Zamawiającemu, według jego wyboru:
             - zostanie zwrócona równowartość ceny reklamowanego Produktu lub
             - zostanie zaoferowany inny dostępny w sklepie Produkt o odpowiednio takiej samej jakości i przeznaczeniu.
 7. Nie jest możliwe rozpatrywanie reklamacji Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym w stacjonarnych sklepach Italian Fashion by Guazzone oraz u innych sprzedawców Produktów Italian Fashion by Guazzone.
Do góry