PROJEKTY UE


dla rozwoju Mazowsza 


Italian Fashion by Guazzone Spółka z o.o zrealizowała projekt pt: "Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Italian Fashion by Guazzone Sp. z o.o. poprzez inwestycje w innowacyjne środki trwałe" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

W ramach realizacji projektu zakupiono innowacyjne maszyny i urządzenia, dzięki którym możliwe jest wprowadzenie na rynek nowych produktów oraz udoskonalenie tych obecnie oferowanych.

 

Wartość projektu: 1.883.120,03 zł.
Wartość dofinansowania: 605.502,64 zł.

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Do góry